HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG WISE EYE ON 39

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG WISE EYE ON 39

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công phổ biến nhất hiện nay

 1. Bước 1: Khai báo máy chấm công
 • Máy chấm công > Khai báo máy chấm công

hướng dẫn sử dụng phần mềm máy chấm công

Figure 1 Khai báo máy chấm công

 • Kiểm tra địa chỉ IP của máy và địa chỉ IP trên phần mềm

hướng dẫn lấy địa chỉ ip trên máy chấm công

hướng dẫn lấy địa chỉ ip trên máy chấm công

Figure 2 Địa chỉ IP của phần mềm

hướng dẫn lấy địa chỉ ip trên máy chấm công

hướng dẫn lấy địa chỉ ip trên máy chấm công

Figure 3 Địa chỉ IP của máy

+ 2 địa chỉ IP này phải trùng nhau, và phải thuộc dải IP của mạng LAN

+ Nếu 2 địa chỉ này không giống nhau, nên sửa địa chỉ trên phần mềm theo địa chỉ trên máy.

 • Lấy số Seri

+ Sai khi ấn vào “lấy số seri” > Số seri sẽ hiện ra > Kiểm tra số seri trong phần mềm có trùng với số seri in trên vỏ máy không

lay seriFigure 4 Nhấn vào “lấy số seri” lay seriFigure 5 Số seri in trên máy
 • Nhập số đăng ký

Figure 6 Nhập số đăng ký của nhà cung cấp

 • Lưu máy: chọn các thông số để tải và nhấn lưu máy

Figure 7 Chọn sự kiện tải và ấn lưu

Máy sẽ báo cập nhật thành công.

 1. Bước 2: Tải dữ liệu vân tay về máy tính

 • Khai báo vân tay và thẻ nhớ, hoặc mật mã của các nhân viên lên máy chấm công
 • Tải dữ liệu nhân viên lên máy tính:
Máy chấm công > Tải nhân viên về máy tính > Duyệt nhân viên > Chọn nhân viên > Thực hiện cập nhật

Figure 8 Tải nhân viên về máy tính

Figure 9 Tích chọn các dữ liệu và thực hiện theo các bước như hướng dẫn trên phần mềm

Figure 10 Sau khi thực hiện cập nhật, dữ liệu sẽ được chuyển xuống tab dưới

 1. Bước 3: Khai báo công ty/phòng ban/nhân viên

 • Thông tin công ty: Dữ liệu > Thông tin công ty
Figure 11 Thông tin công ty Figure 12 Khai báo thông tin và đồng ý
 • Khai báo chức danh trong công ty

Figure 13 Khai báo chức danh

 • Khai báo phòng ban

Figure 14 Khai báo phòng ban

Dữ liệu > Khai báo phòng ban > Chọn bộ phận lớn > Thêm phòng ban dưới cấp

 • Khai báo thông tin nhân viên

Figure 15 Khai báo nhân viên

Dữ liệu > Quản lý nhân viên > Chọn trong danh sách đổ xuống > Sửa thêm tên nhân viên, tên chấm công và các thông tin khác > Cập nhật

 1. Bước 4: Cập nhật lại thông tin từ phần mềm lên máy chấm công

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG WISE EYE ON 39

Figure 16 Cập nhật nhân viên lên máy

Máy chấm công > Tải nhân viên lên máy chấm công > Chọn phòng ban > Chọn nhân viên > Ấn chuyển xuống > Ấn tải lên máy chấm công

 1. Bước 5: Khai báo ca và lịch trình làm việc

 • Cài đặt chấm công > Khai báo ca làm việc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG WISE EYE ON 39

Figure 17 Khai báo ca làm việc

 • Cài đặt thời gian của từng ca:

Ca Hành chính:

+ Giờ vào làm việc

+ Giờ kết thúc làm việc

+ Giờ bắt đầu nghỉ trưa

+ Giờ kết thúc nghỉ trưa

Các ca khác: đặt thời gian bắt đầu và kết thúc

Figure 18 giờ ca hành chính

Figure 19 Cài đặt giờ cho các ca
 • Khai báo lịch trình làm việc:

Cài đặt chấm công > Khai báo lịch trình làm việc

Figure 20 Khai báo lịch trình làm việc

+ Có 2 lịch trình làm việc chính là “Hành chính” và “Theo ca”

+ Nếu muốn tạo mới thêm: ấn vào “thêm mới”

+ Thông thường, ta có thể sửa trực tiếp theo 2 lịch trình có sẵn

Ví dụ: Lựa chọn ca hành chính > Chu kỳ tuần > Sắp xếp ca cho lịch trình

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG WISE EYE ON 39

Figure 21 Lịch trình hành chính

Chọn ca > Chọn ngày > Thực hiện chọn > Kiểm tra kết quả > Xong

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG WISE EYE ON 39

Figure 22 Chọn ca cho các ngày trong tuần

 • Sắp xếp lịch trình cho nhân viên

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG WISE EYE ON 39

Figure 23 Khai báo lịch trình cho nhân viên

 1. Bước 6: Lấy dữ liệu chấm công

Sau một thời gian chấm công, đến cuối tuần hoặc cuối tháng, khi phải thực hiện việc kiểm tra công và thời gian làm việc của nhân viên.

 • Tải dữ liệu chấm công từ máy về máy tính:

Máy chấm công > Tải dữ liệu chấm công

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG WISE EYE ON 39

Figure 24 Tải dữ liệu chấm công

Máy chấm công > Tải dữ liệu chấm công > Chọn ngày tháng > Duyệt từ máy chấm công > Chờ máy cập nhật 100%

 • Xem và xuất báo cáo

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG WISE EYE ON 39

Figure 25 Xem và xuất file báo cáo

Chấm công và báo biểu > Chấm công theo ca > Chọn phòng ban > Chọn nhân viên > Chọn ngày và xem công > Xuất các file báo cáo theo nhiều mẫu khác nhau

Figure 26 Lưu ý khi xuất báo cáo ấn yes để ghi file

Lưu ý quan trọng trong hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công

Trong trường hợp không ghi được file báo cáo, nguyên nhân là do máy tính của khách không cho ghi file vào ổ C.

Trường hợp này nên cài đặt phần mềm và lưu file data vào ổ đĩa khác.

Sau khi cài phần mềm sang ổ khác, cần phải chọn lại file dữ liệu (mặc định ở ổ C) trước khi tiến hành các bước như trên

Dữ liệu > Chọn dữ liệu > Chọn đường dẫn đến file dữ liệu (để ở ổ khác trong trường hợp không cài phần mềm vào ổ C) > Kiểm tra kết nối và Kết nối.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG WISE EYE ON 39

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHẤM CÔNG WISE EYE ON 39 – Liên hệ : 0888.1900.36

Website : www.kiotsoft.com – www.kiotsoft.vn

Email : kiotsoft@gmail.com

Đăng ký dùng thử free : https://kiotsoft.com/dangky/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0888.1900.36
Gọi điện ngay