TRUNG TÂM DOWLOAD

STT  Tên phần mềm  Tải về
I Driver Máy in  
1 Driver máy in mã vạch Xprinter 235b, 350b Download
2 Driver máy in mã vạch Xprinter 365b Download
3 Driver máy in hóa đơn Xprinter Q200, N160II, HTP 280 Download
4 Driver máy in mã vạch Godex G500 Download
5 Driver máy in mã vạch 420B-470B-490B- 325B Download
II Máy Chấm Công  
6 Phần mềm MyTime cho máy chấm công Download
7 Hướng dẫn phần mềm Mytime Download
8 Phần mềm WiseEyeon39 cho máy chấm công Download
9 Hướng dẫn phần mềm WiseEyeon39 Download
III Cổng Từ  
10 Phần mềm chỉnh cổng từ AM – 1 Download
11 Phần mềm chỉnh cổng từ AM – 2 Download
IV Camera  
12 Phần mềm quản lý KBiVMS 2.02.0 Setup for Windows (NEW) Download
13 Phần mềm quản lý KBiVMS 1.14.1 Setup for Windows (12/10) Download
14 Phần mềm Config Tool Ver 4.0.9 (NEW) Download
V Khác  
15 Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015  32bit Download
16 Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015  64bit Download
17 Phần Mềm Cân Điện Tử Download