Kiotsoft – Thông tin về Điều khoản sử dụng

Mô tả

Kiotsoft cung cấp cho doanh nghiệp, cá nhân các sản phẩm, dịch vụ phần mềm, bao gồm cả các bản cập nhật, cải tiến, tính năng mới.

Sử dụng với mục đích thương mại và phi thương mại

Bạn không được phép chỉnh sửa, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, tạo ra các sản phẩm phát sinh, chuyển nhượng, hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Kiotsoft mà chưa được sự đồng ý của Kiotsoft.

Thông báo về phần mềm có sẵn trên trang web này

Các phần mềm trong mục Download là sản phẩm có bản quyền của Kiotsoft hoặc các nhà cung cấp, đối tác của Kiotsoft. Bất kỳ hoạt động sao chép hay phân phối lại phần mềm nào không phù hợp với các thỏa thuận cấp phép, bị pháp luật nghiêm cấm, đều có thể phải chịu hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng. Người vi phạm có thể sẽ bị truy tố đến mức tối đa trước pháp luật.

Thông báo về phần mềm, tài liệu và các dịch vụ có sẵn trên trang web này

Kiotsoft không chịu trách nhiệm với mọi thiệt hại, hậu quả, hay bất cứ tổn hại nào về mặt tài chính, dữ liệu, bản quyền, thông tin sai lệch mà không được ghi vào hợp đồng kinh tế khi bạn ký với Kiotsoft.

Tài khoản thành viên, mật khẩu, và bảo mật

Bạn có quyền tự tạo tài khoản để tham gia vào cộng đồng hỗ trợ trước hoặc sau khi mua bản quyền các phần mềm, dịch vụ của Kiotsoft. Bạn phải tự quản lý, bảo mật mật khẩu của mình. Trong trường hợp cần thiết, bạn có thể thông báo cho Kiotsoft để được hỗ trợ reset mật khẩu cá nhân.

Không sử dụng bất hợp pháp

Bạn không được phép sử dụng các sản phẩm và dịch vụ có phí của Kiotsoft trong khi chưa mua bản quyền (ngoại trừ trong giai đoạn trial). Với tài khoản support trên trang web này, bạn không được phép viết các nội dung xuyên tạc sự thật, hoặc nội dung xấu không phù hợp với thuần phong mỹ tục gây tổn hại đến hình ảnh của Kiotsoft.

Thông báo bản quyền

© 2018 Kiotsoft