10 xu hướng nhân sự cần chú ý trong năm 2020 từ góc nhìn chuyên gia

10 xu hướng nhân sự cần chú ý trong năm 2020 từ góc nhìn chuyên gia

Trong cuốn sách “The 2020 Workplace: How Innovative Companies Attract, Develop, and Keep Tomorrow’s Employees Today”, Jeanne Meister – một chuyên gia tư vấn lãnh đạo nhân sự – đã chỉ ra 10 xu hướng mà bộ phận nhân sự cần chú ý tới trong năm 2020 và trong thập kỉ mới.

10 xu hướng nhân sự cần chú ý trong năm 2020 từ góc nhìn chuyên gia (P2)

6. Rà soát lại đặc tính vật lý, cảm xúc và môi trường của nơi làm việc